Hei, jeg er Fanny Parow Knill.  

Jeg startet Klinikken fem elementer som et resultat av min egen livsreise. 
Mitt yrkesliv var opprinnelig viet teater, fortellerkunst, språk og stemmebruk inntil jeg fikk en utmattelsesdiagnose i 2009, og ble helt arbeidsudyktig over en tid. Gjennom å lete etter hva som kunne gjøre meg sterkere, har jeg lært mye. 

Jeg har kommet dypere inn i hva det er å arbeide med pusten og stemmen terapeutisk. Og jeg begynte også å lære meg og å praktisere quigong etter biyun-metoden, samt tok flere kurs innenfor kinesisk medisin, og etter hvert flere naturterapeutiske utdannelser. Både meditasjon, yoga, quigong, dans og andre former for praksis i forhold til kropp og sinn, har fordypet og befruktet arbeidet mitt med språk, kroppsuttrykk og stemme. Dette feltet har nå etter hvert åpnet seg opp til å bli et eget arbeidsområde for meg.  

Jeg tror det at jeg har hatt et så stort behov for hjelp selv, har ført til at jeg har kunnet bli en god hjelper, også for andre. 

Jeg er reg. naturterapeut, kinesiolog mnnh, Master Practitioner i Energy EFT fra Guild of Energists, språkformer med Goetheanum Diplom. Nå freelancer jeg innenfor stemmebruk, drama, fortellerkunst m.m. samtidig som jeg driver KLINIKKEN FEM  

ELEMENTER hjemme på Fjordvangen, Nesodden. Mer om de ulike terapiformene jeg bruker under “terapiformer”.