blomstermedisin

Bachs blomstermedisiner har jeg fått tilgang til ved å studere Bachs skrifter og ved å prøve og feile gjennom mange år. Jeg har også stor nytte og glede av Audun Myskjas bok om emnet. Ved et tilfelle der jeg forberedte meg til en klient, og så på hvilke blomstermedisiner som kanskje ville være aktuelle for vedkommende, opplevde jeg at noe åpnet seg, og jeg fikk en sterk intuisjon om hva denne klienten trengte. – Noe som senere viste seg å stemme. Fra da av kom jeg inn i et dypere nivå i kunnskapen om Bachs blomstermedisiner; de ble til personligheter for meg, som jeg etter hvert følte meg trygg på å kunne bruke til familie, venner og klienter.

Chicory

Edward Bach (1986-1936) var lege og forsker, med en kjærlighet til og sensitivitet overfor blomster, trær og andre planter. Han utviklet et system der han inndelte pasientene sine i grunntyper, og han fant frem til 38 remedier fra blomster og trær som svarte til de vanligste sykdomsfremkallende ubalansene.

Blomstermedisinene er hverken tradisjonell urtemedisin eller homøopati. I urtemedisinen er det virkestoffer i urtene som virker direkte inn i det fysiske, som f.eks. krampeløsende, vanndrivende osv. I homøopatien er det de giftige, sykdomsfremkallende substansene i plantene som potenseres og gis som et stimuli til kroppen til å danne antistoffer mot sykdommen. Bachs blomstermedisin ligner på den tradisjonelle urtemedisinen i det at det er de gode virkestoffene i plantene som er virksomme. Den ligner på homøopatien i det at fremstillingen bl.a. består av potensering. Men potenseringen og den øvrige fremstillingsmåten fører til at essensene virker på et frekvensnivå.

Wild rose

Frekvensmedisinen kan ikke forklares vitenskapelig, men den har vist seg virksom, særlig på underliggende psykiske tilstander. Det har etter hvert vært flere som har utviklet egne blomstermedisiner etter de samme prinsippene som Dr. Bach. De mest kjente er kanskje de australske Bush Flower Remedies. Her i Norge har Raphael Kleimann utviklet essenser av misteltein.

forskjellige-urter


For dem som sier at blomstermedisiner “bare er placebo” kan det opplyses at disse remediene har vist god effekt på både spebarn og dyr.

Jeg er glad i å bruke essensene sammen med affirmasjoner, for å forsterke intensjonen. Jeg bruker ofte blomstermedisinene til å holde en prosess, til å virke stille i bakgrunnen, mens vi jobber i dybden på andre måter med ulike aspekter av et problem.