energi eft

EFT står for Emosjonell Frihets-Teknikk. Det er en viderutvikling av TFT – tankefelt-terapi, som ble utviklet den amerikanske psykologen Roger Callahan på 1980-tallet. Gary Craig har hovedæren av å ha utviklet TFT videre til EFT fra 1990-tallet av. Det har utviklet seg forskjellige tradisjoner innenfor EFT. Energi EFT er utviklet av Silvia Hartmann, som opprinnelig var en spesialist på dyreadferd. Hun driver nå instituttet GoE EFT i England – Guild of Energists.

Jeg ble uteksaminert Master Practitioner of Energy EFT fra GoE i 2016.

EFT-protocol

EFT blir av og til kalt «akupressur-psykologi». Teknikken går hovedsakelig ut på å løse opp blokkeringer i energisystemet, som ligger til grunn for emosjonelle spenninger, utilpasshet og ubalanser. Disse blokkeringene kan også ofte føre til overbevisninger, trossystemer og tankemønstre, som hindrer oss i vår livsutfoldelse. Det kan for eksempel dreie seg om mangel på selvtillit eller selvfølelse, følelse av å sitte fast, depresjon, tvangstanker og tvangshandlinger.

Innenfor det energimedisinske univers tenker en seg også at slike ubalanser kan sette seg i kroppen og føre til fysisk sykdom, hvis de ikke blir balansert. På den måten kan EFT også virke forebyggende.

Metoden består hovedsakelig i å stimulere bestemte aku-punkt-sekvenser ved lett banking, mens du fokuserer på problemet. Det er således en lett, skånsom og effektiv metode. Motivasjonen til utviklingen av metoden har hele tiden vært å gjøre endringer mulige, med minst mulig stress og smerte, og mest mulig effektivitet.

Fordi metoden er så enkel og lett å lære, egner den seg også godt som selvhjelp, på en måte som gir folk makt over sin egen helsesituasjon og utvikling. Noen ting kan du behandle selv, noen ting delvis selv, med oppfølging av en terapeut. Noen ting er det best å gjøre sammen med en sertifisert terapeut.

EFT-Fanny-Parow-Knil

Jeg har lært ulike former for TFT og EFT, men grunnen til at jeg til slutt valgte å ta hele Master Practitioner utdannelsen i Energy EFT (nå også kalt Modern Energy Tapping) er at denne formen virker mye mer intuitiv, direkte og effektiv, enn noen av de andre metodene jeg har vært borti. To hovedpoenger for meg er at det fokuseres på positive affirmasjoner (ingen “selv om”-setninger, om du har vært borti det) – og at det fokuseres på å ikke bare få energien opp til null, men langt over det, til det som kalles et helbredelsespunkt, der det kan skje virkelige og varige endringer.

Litteratur (et lite utvalg):

Silvia Hartmann: Energy EFT, 2012 DragonRising Publishing.
D. Feinstein, D. Eden og G. Craig: The Healing Power of Energy Psychology, 2005 Penguin (USA).
Nick Ortner: The Tapping Solution, 2013 Hay House UK Ltd.