energimedisin

energimedisin

«I alle kulturer og innenfor alle tidligere medisinske tradisjoner, har helbredelse funnet sted ved hjelp av å få energi i bevegelse.»

Albert Szent-Györgyi, MD, 1893 – 1986, nobelprisvinner i medisin.
light-beams

I energimedisin arbeider vi ut fra forståelsen av at den fysiske kroppen vår er gjennomstrømmet av og omgitt av en «energikropp». Denne kunnskapen ligger til grunn for kinesisk medisin (eks. akupunktur), ayurvedisk medisin, yoga, quigong og andre tradisjoner. Energikroppen er et uttrykk for den fysiske kroppens livskraft (i antroposofisk medisin: eterkrefter), og hvordan denne er organisert i bestemte strømmer, eller meridianbaner, punkter og felter.

Energi gjennomstrømmer altså kroppen i bestemte mønstre og på bestemte måter, og det er denne energien som organiserer og kontrollerer vev og organer, cellevekst- og reparasjon. Gjennom at blokkert energi kommer i bevegelse, kan vi vitalisere og forbedre helse og funksjon.

«Konvensjonell medisin fokuserer på cellers, vevs og organers biokjemi. Energimedisin fokuserer på kroppens energifelt, som organiserer og kontrollerer vekst og reparasjon av celler, vev og organer. Belivelse av svekkede energimønstre kan være den mest effektive og samtidig den mest skånsomme måten å forbedre vitaliteten til organer, celler og psyke.»

David Feinstein, Ph.D.
kropper-i-vann

Energimedisinen søker å gjøre urgamle teknikker moderne og tilgjengelige for oss i dag, slik at vi kan få bedre kontakt med kroppens naturlige visdom om hva den den har behov for. Dette kan du gjøre uten å kaste tradisjonell vestlig medisin på båten.

Energimedisinske teknikker vil ofte kunne forbedre livskvaliteten under alvorlig sykdom, samtidig som pasienten følger et tradisjonelt medisinsk forløp med tradisjonell medisinering og inngrep. Men teknikkene kan også virke forebyggende, og hjelpe oss til å holde oss friske. Det blir fortalt at kinesiske familieleger i eldre tid ble lønnet for å holde familien frisk, altså jobbe forebyggende. Den urgamle kunnskapen om kroppens energisystem, som kinesisk medisin bygget på, og som nå blir gjort tilgjengelig for oss, gjennom energimedisin, kan også virke på denne måten. Vi kan ta tak i ubalanser i energisystemet, før disse utvikler seg til fysisk sykdom; vi kan løse opp blokkeringer og snu negative mønstre, gjøre kostholdsendringer og livsstilsendringer m.m. – og styrke våre selvhelbredende krefter og vårt immunsystem.

bevegelse-dans

Teknikkene som brukes i energimedisin er ofte enkle og skånsomme. Det kan eks. være energiøvelser, gjenmønstringsøvelser for hjerneintegrasjon (ved lærevansker eks), massasje av akupunktur, lett meridianmassasje, affirmasjoner m.m.m. En teknikk jeg bruker mye, er EFT – emosjonell frihetsteknikk. Det kan du lese mer om under en egen lenke for dette emnet.

Litteratur (et lite utvalg):

Audun Myskja: Helbred deg selv, 2014 Stenersens Forlag AS
Donna Eden: Enegy Medicine, 1998 Jeremy P Tarcher, Penguin Group
David Feinstein, Donna Eden og Gary Craig: The Healing Power of EFT & Energy Psychology, 2005, Jeremy P Tarcher, Penguin
John Thie: Touch for Health, 2005 De Vorss & Company