kinesiologi

kinesiologi

Det jeg synes er så flott med kinesiologi er den fantastiske muligheten den gir oss til å kommunisere med kroppens energisystem. Vi – det vil si du som klient og jeg som terapeut – får direkte kontakt med kroppens hukommelse og visdom, og får veiledning fra den. Kinesiologien får kroppen i tale gjennom den relative motstanden i musklene, som jeg som kinesiolog har øvelse i å merke og tolke. Jeg vet også hvilke muskler som er knyttet til hvilke meridianer m.m. Og du som klient vil også, bokstavelig talt, kjenne det på kroppen hva ditt energisystem har å si oss.

fem-elementer-kinesiologi-energimedisin

Det jeg mener med energisystem i denne sammenhengen er selve livskraften eller energien som hele tiden strømmer gjennom kroppen, og også kan oppleves som et felt litt utenfor kroppen. Det er som en egen usynlig kropp som gjennomstrømmer din egen kropp og når litt ut over den. Det er det samme som i antroposofien kalles eterlegemet, eller livslegemet.

Denne energikroppen er ikke bare et felt av energi, det er sammensatt etter helt bestemte lovmessigheter. Slik den fysiske kroppen er bygd opp av mange komponenter som virker sammen, som f.eks. muskler, benbygning, blodomløp, lymfe m.m.m. så er energisystemet også bygd opp på bestemte måter. Chackrapunktene er f.eks. en del av energisystemet, og meridianbanene like så.

Biofeedback muskelsamtalen

er det første møtet med kinesiologien for deg som klient. Da sitter vi rett overfor hverandre, og jeg gjør noen enkle nullstillings-tester for å sjekke at du og jeg har bra kontakt, og at det ikke er noe som virker forstyrrende inn på kontakten. Så finner jeg frem til en muskel (som oftest i armen) som vi kan bruke som indikator-muskel for hele energisystemet. Da kan vi «spørre muskelen» gjennom å gi den litt motstand, og kjenne hvordan den reagerer.

Fanny-Parow-Knill-biofeedback

De fleste opplever dette som noe helt fantastisk, i positiv forstand, den første gangen de blir testet på denne måten. For du kan jo selv kjenne at muskelen blir sterk og yter motstand til noen spørsmål, og blir slapp og ikke klarer å yte motstand til andre. Det er en mekanisme i muskulaturen som gjør at vi kjenner oss sterke når vi uttaler noe som oppleves som en sannhet, og svake når vi uttaler noe som oppleves som en løgn. Sannhet styrker og løgn svekker – helt enkelt.

Mer om kinesiologibehandlingen

Dette fenomenet at musklenes relative motstand eller tonus blir påvirket av psyken har vi alle opplevd mer eller mindre, kanskje uten å tenke over det. Hvis jeg skulle komme til deg for å fortelle deg at en kjær person var død f.eks., så ville jeg be deg om å sette deg først. For hvis du ikke satt, så ville du kanskje ha falt om. Bena hadde sviktet. Eller om du sto og holdt på noen tunge bæreposer, og fikk vite noe sjokkerende, ville de kanskje skli ut av hendene og armene dine. Dette betyr ikke at du plutselig har blitt fysisk svak i armer og ben og fingre. Du må ikke trene i mange uker for å bli sterk igjen. Musklene er like sterke som før. Men de viser seg svake, de blir midlertidig svekket, av psykiske påkjenninger.

Denne mekanismen er det vi benytter oss i den såkalte muskeltestings-samtalen.
Fordi jeg vet hvilke muskelgrupper og hovedmuskler som er knyttet til de enkelte meridianene, kan jeg få en oversikt over tilstanden i energisystemet generelt, ved å teste musklene og noen av meridianpunktene til hver av de fjorten hovedmeridianene. De kan fortelle meg hvor det er for lite energi og hvor det er overenergi, og gi meg et bilde av helheten, hvilke ubalanser det er, og ofte også den psykiske bakgrunnen til disse.

Så kan vi bruke kinesiologiske avbalanseringsteknikker for å løse opp blokkeringer og få energien til å strømme igjen, slik at kroppens selvhelbredende krefter får gjøre jobben sin. Eller vi kan gå inn på videre testing av f.eks. kost og livsstil, hva som må endres der. Det er utarbeidet spesifikke tester for kost og tilskudd.

Eller vi kan sette i gang et gjenmønstringsprogram – arbeide med å snu et personlighetsmønster som hindrer deg i din livsutfoldelse. Se blogginnlegg om dette på balansebloggen her på siden, om du vil vite mer om personlighetsmønster.

Eller vi kan gå til andre verktøy – EFT for å jobbe med emosjonelle blokkeringer, blomstermedisin for å jobbe langsiktig på et vibrasjonsnivå, eller refleksologi for å jobbe mer direkte i forhold til plagsomme fysiske symptomer.

Ofte vil vi komme frem til øvelser du kan gjøre for å arbeide med å snu den ubalansen du er kommet inn i.

Kinesiologen behandler ikke sykdom direkte, men de underliggende energetiske årsakene til at sykdom har oppstått. Vi kan også forebygge sykdom, ved å behandle ubalanser før de utvikler seg til fysisk sykdom. Og vi kan arbeide energetisk med psykiske ubalanser. Energetisk sett er følelser energi. Vi balanserer energisystemet og styrker kroppens selvhelbredende krefter.