metamedisin

er ikke en terapiform, men en forståelsesmodell som ligger til grunn for min forståelse av sykdom og sunnhet. For å si det veldig enkelt så tenker jeg at, på et overordnet nivå så er smerter og ubehag kroppens språk. Kroppen sier fra om at den trenger noe. Når vi klarer å lytte til og forstå kroppens språk, og gjøre de endringene den ber om, kan vi unngå at ubalansene utvikler seg til sykdom.

Den metamedisinske forståelsen er en modell som sier noe mer spesifikt om akkurat hvorfor og hvordan og når en spesifikk ubalanse har oppstått, hvilken underliggende psykisk ubalanse den er forbundet med, og hvor du er i et spesifikt faseforløp akkurat nå.

Innenfor metamedisinen sier man at all ubalanse og sykdom starter med et stort eller lite psykisk sjokk. Det kan være alt fra at du som barn ikke fikk den isen som du hadde blitt lovet deg til at en av dine nærmeste blir rammet av brå død. Energisystemet blir trigget og du går inn i en sykdomsfase. Denne fasen arter seg forskjellig ut fra hvilket vev det dreier seg om, men det er alltid det sympatiske nervesystemet som blir aktivert.

Metamedisin-chart

Neste punkt i forløpet er at du finner en løsning på problemet. Du får faktisk den isen likevel, eller du finner en slags balanse i sorgen og tenker at du skal greie å leve med den. Da går kroppen inn i en helbredelsesfase, og det parasympatiske nervesystemet blir aktivert. Den første fasen, sykdomsfasen, er ofte symptomfri og legges ikke merke til. Men i helbredelsesfasen oppstår symptomer som smerte, opphovning eller utsondring og feber. Symptomene er et uttrykk for at kroppen holder på å helbrede seg selv. Hvis den får støtte til denne helbredelsen, gjennom naturterapi, støttende remedier, hvile og vann og forståelse, så går prosessen sin gang, og du blir frisk og går inn i den vanlige tilstanden der det sympatiske og parasympatiske nervesystemet er i sunn veksling og balanse.

brain scan

Men det som ofte skjer er at vi oppsøker legen i helbredelsesfasen, og får remedier som undertrykker symptomene, og faktisk hindrer kroppen i å gjøre sitt arbeide med å helbrede seg selv. Noen ganger er symptomene i helbredelsesfasen faktisk så kraftige at vi må dempe dem, for ikke å bli for syke, eller kanskje dø. Da må vi kanskje ta antibiotika en periode, eller en annen allopatisk medisin. Men ut fra en metamedisinsk forståelse kan vi likevel fordype forståelsen for sykdomsfasene, og jobbe med de underliggende problemene og støtte det generelle immunforsvaret, og la kroppen ta igjen det forsømte etter hvert, slik at du slipper å bli syk igjen. For det er jo det som ofte skjer med allopatisk medisin, at sykdommen finner andre veier for å uttrykke seg.

helleristning

Metamedisinen representerer et komplekst system, der hver vevstype er knyttet til hjernens utviklingstrinn i fosterstadiet og i menneskehetens utviklingshistorie. Hver av disse vevene, knyttet til de tre kimbladene i fosterutviklingen, er knyttet til konflikter i menneskehetens utvikling. Jeg kan ikke forklare det nærmere her, men henviser til litteratur om emnet, om du synes dette er interessant.

Men det jeg kan si er at den metamedisinske forståelsen gir meg et analyseverktøy for å kunne gjøre et detektivarbeid – for å finne ut hvor du er i faseforløpet, og hva slags støtte kroppen din har behov for der og da, og for å kunne finne den utløsende faktoren, traumesjokket, som satte det hele i gang. Gjennom f.eks. EFT kan vi også jobbe med å frigjøre blokkeringer fra traumesjokket, og ta kroppen ut av en eventuell situasjon med retrigging, som kan medføre kroniske tilstander.

nettsteder med mer informasjon:

meta-health.info/meta-health
helpforhealth.com/biocompass/metamedicine-meta-health-in-a-nutshell