balansefanny

kinesiologi og energimedisin

Dette tror jeg på…

Disse overbevisningene ligger til grunn for mitt arbeid som kinesiolog og energetiker:

  • Mange av våre sykdommer og ubalanser har sin rot i fastlåste emosjoner.
  • På et energetisk nivå er emosjoner energi, og emosjonelle blokkeringer er lik blokkert energi. Blokkert energi fører til ubalanse og sykdom.
  • Energiblokkeringer kan løses opp og komme i bevegelse igjen, med energetiske teknikker.
  • Energi i flyt er helsefremmende; det styrker immunforsvaret og kroppens selvhelbredende krefter.
  • Læring og erkjennelse kan virke helbredende i seg selv.
  • I tillegg til den helbredende erkjennelsen, kan vi bruke ulike energetiske teknikker, øvelser og avbalanseringer, kostholdsendringer, blomstermedisin, metamedisinsk coaching, eft, refleksologi m.m.m. til å løse opp i blokkeringer, snu uhensiktsmessige personlighetsmønstre og vaner, og finne den balansen og det livet som akkurat din kropp, sjel og ånd trenger for å fungere optimalt akkurat nå.
  • Mine klienter og jeg er jevnbyrdige mennesker i utvikling. Gjennom biofeedback kinesiologi får vi muligheten til å samtale med klientens energisystem på en åpen og transparent måte. Klienten får en fordypet forståelse for hva det er som kan «kjennes på kroppen».
  • Smerter, sykdommer og ubalanser er en del av kroppens språk. Den sier fra om at noe er galt. Gjennom biofeedback kinesiologi får vi hjelp til å tyde dette språket, og til å forstå hvilke endringer som må gjøres for å komme i balanse.
  • Når vi kommer kroppen og energisystemet i møte på denne måten, og samtidig er villige til å gjøre de nødvendige endringene i kost, livsførsel, tankemønstre m.m., kan vi oppleve at «alarmen kan skrus av», og at smerten/ubalansen ikke lenger trenger å være der.

Et annet liv er mulig.